Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

 

Informace o vodě

Vážení akcionáři,

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., jakožto vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, oznamuje úpravu ceny vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a ceny služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné).

 

Od 1. ledna 2019 platí tyto ceny:  

Pitná voda dodávaná přímým dodavatelům (vodné)      39,98 Kč + 15 %  sazba DPH, tj. 45,98 Kč/m3

Voda odpadní osváděná (stočné)                                       39,73 Kč + 15 % sazba  DPH, tj. 45,69 Kč/m3

           

Od 1. ledna 2018 platí tyto ceny:

Pitná voda dodávaná přímým dodavatelům (vodné)       39,06 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 44,92 Kč/m3

Voda odpadní odváděná (stočné)                                        37,96 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 43,66 Kč/m3

 

Od 1. ledna 2017 do 31.12.2017 platí tyto ceny:

Pitná voda dodávaná přímým dodavatelům (vodné)       36,13 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 41,55 Kč/m3

Voda odpadní odváděná (stočné)                                        36,59 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 42,08 Kč/m3 

 

Oznámení o valné hromadě - 22. 2. 2019 

Pozvánka na valnou hromadu - 22. 2. 2019

Příloha č. 1 - stanovisko představenstva ke způsobu provozování

Příloha č. 2 - stanovisko dozorčí rady ke způsobu provozování

Příloha č. 3 - smlouva o výkonu funkce - František John

Příloha č. 4 - smlouva o výkonu funkce - Pavel Doubrava

Příloha č. 5 - smlouva o výkonu funkce - Radim Sršeň

Příloha č. 6 - smlouva o výkonu funkce - Martin Hoždora

Příloha č. 7 - smlouva o výkonu funkce - Jan Konečný 

Příloha č. 8 - smlouva o výkonu funkce - Michael Kohajda

Příloha č. 9 - smlouva o výkonu funkce - Bohuslav Hudec

Příloha č. 10 - stanovisko představenstva - odměny PR a DR, smlouvy o výkonu funkce 

Příloha č. 11 - stanovisko dozorčí rady - odměny PR a DR, smlouvy o výkonu funkce

Doplnění návrhu akcionáře Šumperk - návrh pro obsazení orgánu VHZ

Návrh akcionáře Moravičany - návrh pro obsazení orgánů VHZ

Návrh akcionáře Třeština - návrh pro obsazení orgánu VHZ

Návrh akcionáře Mohelnice - návrhy pro obsazení orgánů VHZ

Stanovisko představenstva společnosti k návrhům akcionářů

Oznámení o valné hromadě - 19. 9. 2018

Pozvánka na Valnou hromadu - 19. 9. 2018

Stanovisko představenstva společnosti

Stanovisko dozorčí rady

Informace k vykonání přednostního práva k úpisu nových akcií společnosti VHZ

Informace pro vykonání přednostního práva

Oznámení o valné hromadě - 29. 6. 2018 

Pozvánka na Valnou hromadu_29_06_2018

Příloha č. 1 Výroční zpráva VHZ 2017

Příloha č. 2 Dohoda o zapocteni Mesto Sumperk

Příloha č. 3 Dohoda o zapocteni Město Hanusovice

Příloha č. 4 Dohoda o zapocteni Mesto Mohelnice

Příloha č. 5 Dohoda o zapocteni Obec Sobotín

Příloha č. 6 Dohoda o zapocteni Mesto Lostice

Příloha č. 7 Dohoda o zapocteni Mesto Zabreh

Příloha č. 8_Šumperk_znalecký posudek

Příloha č. 9_Mohelnice_znalecký posudek

Příloha č. 10_Bludov_znalecký posudek

Příloha č. 11_Zábřeh_znalecký posudek

Příloha č. 12_Loštice_znalecký posudek

Příloha č. 13_Mírov_znalecký posudek

Mohelnice_Navrh na novy bod_doruceno do VHZ 30052018

Stanovisko představenstva společnosti k návrhu města Mohelnice

Oznámení o valné hromadě - 28. 2. 2018

1_Průvodní dopis

2_Pozvánka na valnou hromadu

3_Příloha č. 1 Pozvánky_Přehled

4_Příloha č. 2 Pozvnánky_Stanovisko DR

5_Příloha č. 3 Pozvánky_Dodatek č. 4 Ing. Suchomel

6_Příloha č.4 Pozvánky_Stanovisko představenstva k usnesením VH

7 Protinávrh akcionáře Třeština

8 Návrh akcionáře Mohelnice

9 Protinávrh akcionáře Loštice

10 Stanovisko Představenstva k návrhům a protinávrhům akcionářů

 

Oznámení o valné hromadě

Pozvánka na valnou hromadu - 26. 6. 2017

1_Výroční zpráva VHZ Šumperk 2016

2_Příloha_Dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřený mezi Společností a Ing. Petrem Suchomelem

3_Příloha_Vyjádření dozorčí rady k návrhu udělení odměny Ing. Petru Suchomelovi

Protinávrh akcionáře Rapotín

Stanovisko představenstva k protinávrhu obce Rapotín

Oznámení o valné hromadě  

Pozvánka na valnou hromadu - 27. 6. 2016

1_Příloha č. 1 – Výroční zpráva Společnosti za účetní období roku 2015, včetně účetní závěrky a zprávy auditora_část 1

2_Příloha č. 1 – Výroční zpráva Společnosti za účetní období roku 2015, včetně účetní závěrky a zprávy auditora_část 2

3_Příloha č. 1 – Výroční zpráva Společnosti za účetní období roku 2015, včetně účetní závěrky a zprávy auditora_část 3

4_Příloha č. 2 – Posudek poradce k zaúčtování Dodatku č. 11 a jeho vlivu na VH Společnosti za účetní období roku 2014

5_Příloha č. 3 – Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Tomáše Krobota

6_Příloha č. 4 – Vyjádření dozorčí rady Společnosti k návrhu rozdělení odměn členům představenstva Společnosti

7_Příloha č. 5 – Dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřený mezi Společností a Ing. Petrem Suchomelem

8_Návrh na změnu stanov VHZ Šumperk, a.s. verze porovnání úprav

Protinávrh akcionáře Šumperk_VH_20160617

Stanovisko představenstva k protinávrhu města Šumperk

 

Oznámení o valné hromadě

Pozvánka na valnou hromadu - 14. 12. 2015

Koncesní smlouva VHZ-ŠPVS kanalizace - 2016  1. část

Koncesní smlouva VHZ-ŠPVS kanalizace - 2016   2. část

Koncesní smlouva VHZ-ŠPVS kanalizace -  2016   Přílohy

Smlouva o výkonu finkce - Ing. Pavel Večerka

Zpráva z kontrolní činnosti dozorčí rady VHZ

Právní stanisko AK TEMPUS

Zpráva předsedy představenstva

  

Oznámení o valné hromadě

Pozvánka na valnou hromadu – 7. 10. 2015

Smlouvy o výkonu funkce a dodatky

Dohoda o započtení - Staré město

Dohoda o započtení - Zábřeh

Návrh nového člena Dozorčí rady spol. VHZ Šumperk, a.s.

Prezentace Grant Thornton - valná hromada 2015

Zpráva Martin Staněk - stav prostavěnosti a fakturace září 2015

VHZ Informace pro výkon přednostniho práva úpisu - zveřejněno web VHZ

 

 Oznámení o valné hromadě

Oznámení o řádné valné hromadě 29. 6. 2015

Výroční zpráva společnosti

Návrh změny stanov společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - Ing. Bilík

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - p. Hroch

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - JUDr. Němeček

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - Mgr. Doubrava

Smlouva o výkonu funkce 2015

Dodatek  č.1 ke smlouvě o výkonu funkce p. Janíček

Dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Suchomel

Dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu funkce p. Vykydal

Výpis usnesení ze Zastupitelstva města Loštice

Doplnění usnesení - podání z 22.6.2015 města Loštice

Výpis usnesení ze Zastupitelstva obce Maletín

Doplnění usnesení - podání z 22.6.2015 obce Maletín

Výpis usnesení ze Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou

Výpis usnesení ze Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z jednání představenstva spol. VHZ, a.s. -  č. 21/2015 z 25.6.2015

 

 Oznámení o valné hromadě

Oznámení o řádné valné hromadě 4.3.2015.

Smlouva o výkonu funkce - dozorčí rada

Smlouva o výkonu funkce - představenstvo

Doplnění informací k pozvánce na řádnou valnou hromadu svolanou na den 4.3.2015.

bod 9)  Informace o přednostním úpisu akcií Staré Město

bod 9) Příloha- Přehled o zvyšování základního kapitálu Staré Město

bod 10) Proces upisování akcií akcionářů podílejících se finančně na projektu HP II

bod 10) Příloha - Obecný postup upisování akcií

bod 11) Určení auditora společnosti pro období 2015, 2016 a 2017

Smlouva o výkonu funkce_dozorčí rada_ 2015_Budiš

Smlouva o výkonu funkce_dozorčí rada_ 2015_Černín

Smlouva o výkonu funkce_dozorčí rada_ 2015_Janíček

Smlouva o výkonu funkce_dozorčí rada_ 2015_Kapl

Smlouva o výkonu funkce_dozorčí rada_ 2015_Pospěch

Smlouva o výkonu funkce_dozorčí rada_ 2015_Seifertová

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_John

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_Konečný

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_Miketa

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_Suchomel

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_Vykydal

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_Winter

Smlouva o výkonu funkce_představenstvo_ 2015_Žerníček

Oznámení o valné hromadě

Oznámení o mimořádné valné hromadě 18.2.2015.

Návrh na změnu stanov VHZ Šumperk, a.s.

Protinávrh akcionáře města Šumperka ke změně stanov společnosti.

Protinávrh akcionáře města Loštice ke změně stanov společnosti.

Právní stanovisko k terminologii řádné a mimořádné valné hromady.

Stanovisko představenstva k protinávrhům akcionářů.

Kumulativní hlasování.

Protinávrh akcionáře města Mohelnice ke změně stanov společnosti.

Žádost VHZ Šumperk, a.s. o vysvětlení návrhu města Mohelnice.

Vysvětlení návrhu města Mohelnice.

Koncesní řízení

 

Oznámení o valné hromadě

(31.10.2014) - ZRUŠENO !

Oznámení o mimořádné valné hromadě

Oznámení o valné hromadě

(23.5.2014)

Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 16. 5. 2014 rozhodlo v souladu s  ust. § 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) s přihlédnutím k ustanovení článku 9 platných stanov společnosti o svolání

řádné valné hromady
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ: 476 74 954,
na pondělí 23. června 2014 v 9.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01  Zábřeh

Oznámení o valné hromadě

Návrh na změnu stanov VHZ

Analýza posouzení variant správy a provozování kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ

Návrh na volbu člena dozorčí rady Ing. Pospěch 

Oznámení zmocněnce Ing. Suchomel

Oznámení zmocněnce p. Pfeffer

Oznámení zmocněnce p. Tanert

Smlouva o výkonu 2014 p. Hanák

Smlouva o výkonu 2014 p. Ing. Dostál

Smlouva o výkonu 2014 p. Ing. Miketa

Smlouva o výkonu 2014 p.Šafařík

Smlouva o výkonu 2014 p.Winter

Žádost o zařazení nového bodu jednání

Návrh na změnu návrhu stanov - Loštice

Výpis z usnesení zastupitelstva města - Loštice

Výpis z usnesení zastupitelstva města - Vikýřovice

Žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady - Vikýřovice

Protinávrh na změnu stanov VHZ - Šumperk

Protinávrhy na změnu stanov VHZ - Staré Město

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva města Zábřeh - nominace dozorčí rada

Protinávrhy k návrhům obsažených v pozvánce

 

Výroční zpráva VHZ 2013

Výroční zpráva VHZ 2013 ke stažení