Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

O společnosti

Posláním Vodohospodářských zařízení Šumperk a.s. (VHZ) je zajišťování komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Cílem naší činnosti je dlouhodobě udržitelné provozování vodovodního a kanalizačního řadu včetně zařízení na čištění vod, jejich systematické a průběžné rozšiřování a modernizování.

více

Z fotogalerie

více
 
 

Aktuality

VHZ zahajuje výstavbu splaškové kanalizace v Újezdě

VHZ zahajuje výstavbu splaškové kanalizace v Újezdě

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) podepsala dne 18.3.2021 smlouvu o dílo na výstavbu nové splaškové…
-> více

Ceny vodného a stočného na rok 2021 v tarifní oblasti VHZ Šumperk

Ceny vodného a stočného na rok 2021 v tarifní oblasti VHZ Šumperk

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., jakožto vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, oznamuje, že od 1. 1. 2021…
-> více

Ceny vodného a stočného na rok 2020 v tarifní oblasti VHZ Šumperk

Ceny vodného a stočného na rok 2020 v tarifní oblasti VHZ Šumperk

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) v součinnosti s provozovatelem své vodovodní a kanalizační infrastruktury,…
-> více

Společnost VHZ aktualizovala Technické standardy

Společnost VHZ aktualizovala Technické standardy

Představenstvo společnosti VHZ Šumperk, a.s. vydává s účinností od 1. 11. 2019 Technické standardy materiálů a zařízení pro…
-> více