Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Valná hromada společnosti si zvolila nové vedení společnosti

Valná hromada společnosti si zvolila nové vedení společnosti

Valná hromada společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk. a.s. rozhodla v návaznosti na končící čtyř leté funkční období předchozích statutárních zástupců společnosti VHZ o ukončení funkce všech současných členů představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti, a to ke dni 4. 3. 2019, přičemž s účinností od 5. 3. 2019 provedla volbu nových zástupců do statutárních orgánů společnosti VHZ.

Od 5. 3. 2019 tak tvoří představenstvo společnosti celkem šest zástupců měst a obcí, a to jmenovitě pan RNDr. František John, Ph. D., starosta města Zábřeh, Mgr. Pavel Doubrava, zastupitel a radní města Zábřeh, Ing. Pavel Kuba, starosta města Mohelnice, Jan Konečný, zastupitel a radní města Loštice, Martin Hoždora, zastupitel a radní města Šumperk, a pan Ing. Radim Sršeň, Ph. D., starosta obce Dolní Studénky. Dne 18. 3. 2019 proběhlo první jednání nového představenstva společnosti, kde představenstvo zvolilo ze svých členů svého předsedu. Tímto se stal pan Martin Hoždora. 

Od 5. 3. 2019 tvoří dozorčí radu společnosti celkem tři zástupci měst a obcí, a to jmenovitě pan doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D., zastupitel a radní města Šumperk, pan Mgr. Bohuslav Hudec, starosta obce Rapotín a pan Vladimír Hroch, starosta obce Rájec. Dne 18. 3. 2019 proběhlo první jednání dozorčí rady, kde dozorčí rada zvolila ze svých členů svého předsedu. Tímto se stal pan Michael Kohajda. 

V současné době jsou tak všechny pozice statutárních zástupců společnosti VHZ obsazeny a odpovídají nově schválené struktuře dle Stanov společnosti, které schválila valná hromada dne 22. 2. 2019.

 

V Šumperku dne 19. 3. 2019

JUDr. Martin Budiš, výkonný ředitel společnosti.

 

zpět