Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Společnost VHZ aktualizovala Technické standardy

Společnost VHZ aktualizovala Technické standardy

Představenstvo společnosti VHZ Šumperk, a.s. vydává s účinností od 1. 11. 2019 Technické standardy materiálů a zařízení pro kanalizační stoky, vodovodní řady a kanalizační a vodovodní přípojky.

Účelem Standardu je stanovení jednotných požadavků a postupů při výstavbě, rekonstrukci a opravách kanalizační a vodovodní infrastruktury, za účelem dosažení unifikace, optimální kvality a životnosti díla. Standardy mají přiblížit administrativní postupy, které provázejí zásahy do stokové a vodovodní sítě od záměru až po předání díla do užívání. Součástí je detailní návrh některých objektů, které se na stokové a vodovodní síti často opakují a vydávají se za účelem zabezpečení jednotného konstrukčního řešení vodohospodářských staveb v oblasti působnosti Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s.

Standardy jsou závazné jako typový podklad pro všechny zaměstnance společnosti VHZ Šumperk, a.s., ŠPVS, a.s., investory, projektanty a dodavatelské firmy pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce, opravy kanalizačních a vodovodních přípojek a stokové a vodovodní sítě, které jsou součástí majetku společnosti, či budou do tohoto majetku po dokončení vloženy. Technické standardy jsou k dispozici na webových stránkách http://www.vhz.cz/stranka/dokumenty-ke-stazeni.html

 

V Šumperku dne 10. 10. 2019

JUDr. Martin Budiš, výkonný ředitel společnosti.

zpět