Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

VHZ Šumperk, a.s. řádným členem SOVAK ČR

VHZ Šumperk, a.s. řádným členem SOVAK ČR

Vedení společnosti VHZ Šumperk, a.s. by rádo touto cestou informovalo, že představenstvo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) přijalo dne 27. 1. 2016 VHZ Šumperk, a.s. za řádného člena svého oborového sdružení. Společnost se tak stala součástí největšího oborového sdružení v zemi, v rámci něhož bude využívat především informačních poznatků, kontaktů a odborných školení k tomu, aby maximálně zkvalitnila poskytované služby. VHZ Šumperk a.s. vlastní, spravuje a modernizuje vodovodní řady, kanalizace, vodojemy, úpravny vody, čističky odpadních vod a některé dešťové zdrže na územích 28 obcí v oblasti bývalého okresu Šumperk (oblast od Loštic až po Staré Město).

Za společnost VHZ Šumperk, a.s. JUDr. Martin Budiš, výkonný ředitel společnosti.

zpět