Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Tisková zpráva VHZ Šumperk, a.s., slavnostní ukončení HP II

Tisková zpráva VHZ Šumperk, a.s., slavnostní ukončení HP II

Dne 23. 5. 2016 se v reprezentativních prostorách a přilehlých parcích zámku Skalička v Zábřehu konalo závěrečné slavnostní ukončení dotačního projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“. Slavnostní závěrečná akce, pořádaná společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., byla faktickým poděkováním všem těm, kteří aktivně přispěli ke zdárnému dokončení jednoho z největších vodohospodářských projektů v naší zemi. V rámci projektu bylo na území měst Loštice, Mohelnice, Zábřehu, Šumperka a Hanušovic zrekonstruováno či vybudováno bezmála 80 km nových kanalizačních stok a rovněž došlo k zásadní modernizaci a intenzifikaci mohelnické ČOV.

Krásné slunečné počasí a nádherný zámecký areál přilákal do Zábřehu bezmála 150 pozvaných hostů, mezi kterými nechyběli zástupci akcionářů společnosti, dotčených měst, zhotovitelů staveb, projektantů, správců stavby, vodohospodářských úřadů a mnoho dalších.

Hodnota celkové investice projektu dosáhla bezmála 1, 6 miliardy korun, přičemž cca 1,2 miliardy korun představovala dotace Evropské unie a České republiky.

 

 

Za VHZ Šumperk, a.s.
JUDr. Martin Budiš
Výkonný ředitel společnosti

 

zpět