Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Opravy a investice realizované v roce 2016

Opravy a investice realizované v roce 2016

Základním posláním společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., (VHZ) je správa a rozvoj infrastrukturního vodohospodářského majetku, který byl vložen do jejího majetku ze strany obcí a měst šumperského okresu.

Opravy a investice prováděné v roce 2016 byly realizovány buď přímo ze strany VHZ v rámci schváleného věcného plánu oprav a investic nebo prostřednictvím našeho provozovatele Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a. s., (ŠPVS) v režimu tzv. obnovujících oprav vodovodní infrastruktury.

V roce 2016 bylo opraveno nebo nově vystavěno celkem 2230 metrů vodovodů, 1564 metrů kanalizací a 827 metrů kanalizačního přepojení plátců stočného na nově vybudované stoky po projektu Horní Pomoraví II. V rámci oprav byla kompletně obnovena horská vpusť v ulici Bludovské v Šumperku a v rámci investic mj. postavena jedna nová čerpací stanice splaškových vod ve Vlčicích u Loštic. Kromě stavebních oprav a investic jsme přistoupili i k dílčí obnově drobnějšího technologického zařízení - dvou čerpadel a jednoho míchadla - na čistírnách odpadních vod v Šumperku a ve Starém Městě. Do infrastruktury VHZ tak bylo během roku nainvestováno více než 24 milionů korun bez DPH.

Celkový přehled a bližší specifikace všech realizovaných investic a oprav na vodohospodářském majetku naší společnosti je ke zhlédnutí na http://www.vhz.cz/stranka/dokumenty-ke-stazeni.html.

V Šumperku dne 2. 2. 2017
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva

JUDr. Martin Budiš
výkonný ředitel společnosti


 

zpět