Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Informace o cenách vodného a stočného

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., jakožto vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, oznamuje úpravu ceny vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a ceny služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné).
 

Od 1. ledna 2020 platí tyto ceny:

Pitná voda dodávaná přímým dodavatelům (vodné) 42,84 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 49,27 Kč/m3
Voda odpadní odváděná (stočné) 42,37 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 48,73 Kč/m3
 
Celkové vyučtování všech položek ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
 
Vyhlášení ceny 
 
Ceny vodného a stočného na rok 2020 v tarifní oblasti VHZ Šumperk, a.s. - komentář

Od 1. ledna 2019 platí tyto ceny:

Pitná voda dodávaná přímým dodavatelům (vodné) 39,98 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 45,98 Kč/m3
Voda odpadní odváděná (stočné) 39,73 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 45,69 Kč/m3
 
Celkové vyučtování všech položek ceny podle cenových předpisů pro vodné
 
Celkové vyučtování všech položek ceny podle cenových předpisů pro stočné
 
Ceny vodného a stočného na rok 2019 v tarifní oblasti VHZ Šumperk, a.s. - komentář

Od 1. ledna 2018 platí tyto ceny:

Pitná voda dodávaná přímým dodavatelům (vodné) 39,06 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 44,92 Kč/m3
Voda odpadní odváděná (stočné) 37,96 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 43,66 Kč/m3

Od 1. ledna 2017 do 31.12.2017 platí tyto ceny:

Pitná voda dodávaná přímým dodavatelům (vodné) 36,13 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 41,55 Kč/m3
Voda odpadní odváděná (stočné) 36,59 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 42,08 Kč/m3
 

Informace zveřejněné podle zákona č. 106/1999 Sb

Na tomto místě zveřejňuje společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informace, o jejichž zodpovězení bylo požádáno ze strany třetích stran.

Informace na žádost ze dne 12. 12. 2017