Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Informace zveřejněné podle zákona č. 106/1999 Sb

Na tomto místě zveřejňuje společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informace, o jejichž zodpovězení bylo požádáno ze strany třetích stran.

 

Informace na žádost ze dne 12. 12. 2017