Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Vodné a stočné pro rok 2022

Vodné a stočné pro rok 2022

Představenstvo společnosti VHZ Šumperk, a.s. schválilo na svém jednání dne 26.11.2021 nové tarify vodného a stočného platné pro rok 2022, tak že od 1.1.2022 platí tyto jednotné ceny: Pitná voda dodávaná přímým odběratelům (vodné) 43,19 Kč + 10 % DPH, tj. 47,51 Kč/m3. Voda odpadní odváděná (stočné) 45, 72 Kč + 10 % DPH, tj. 50, 29Kč/m3. Celková sazba vodného a stočného včetně DPH tak bude činit 97, 80 Kč. Meziroční nárůst odpovídá výši 6, 04 %. V době velmi turbulentního navyšování cen energií a jiných nutných vstupů potřebných pro zajištění bezvadných dodávek vody, dochází k navýšení sazeb v nejnižší možné míře nárůstu.

zpět