Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

VHZ získala 15,2 milionů dotace na výstavbu kanalizace v Sobotíně

VHZ získala 15,2 milionů dotace na výstavbu kanalizace v Sobotíně

Vodohospodářská zařízení Šumperk získala od Ministerstva životního prostředí (MŽP) dotaci ve výši 15,2 milionů korun na výstavbu nové gravitační splaškové kanalizace v obci Sobotín. MŽP doručilo na VHZ Rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 22. března 2017. Kromě dotace MŽP bude stavba financována obcí Sobotín v odhadované výši 6,5 mil korun a společností VHZ.

Stavba bude oficiálně zahájena okamžikem předání staveniště zhotoviteli stavby, kterým je společnost EKOZIS. Předání staveniště je plánováno na 1. dubna 2017. V rámci výstavby bude vybudováno bezmála 7,35 km kanalizace a domovních přípojek. Po realizaci projektu bude na ČOV v Šumperku odstraňováno znečištění splaškových vod odpovídající 320 EO. VHZ zřídila na svých webových stránkách odkaz http://vhz.cz/stranka/kanalizace-sobotin.html, kde budou průběžně doplňovány veškeré podstatné informace, týkající se organizace a průběhu výstavby. VHZ předpokládá dokončení výstavby, včetně provedení kolaudace stavby nejpozději do konce listopadu roku 2018.

V Šumperku dne 23. 3. 2017, VHZ Šumperk, a. s.
 

zpět