Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Věcný plán oprav a investic pro rok 2019

Věcný plán oprav a investic pro rok 2019

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) schválilo věcný plán oprav a investic pro rok 2019 do svých vodovodních a kanalizačních sítí včetně technologií, který obsahuje položkový výčet oprav v celkové hodnotě cca 59 milionů korun a investic v hodnotě cca 51 milionů korun. Dalších více než 10 milionů korun je určeno na projektovou přípravu. Plán obsahuje i akce, které byly zahájeny v roce 2018 a budou dokončeny v roce 2019. Tento plán vedení společnosti každoročně připravuje v součinnosti s akcionáři společnosti (městy a obcemi) a s provozovatelem a nájemcem majetku společnosti, Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, a.s. Provozovatel v roce 2019 dále zajistí přípravu a stavební realizaci tzv. obnovujících oprav vodovodních sítí v úhrnné hodnotě cca 6,3 mil. Kč podle samostatného plánu schváleného představenstvem společnosti VHZ. Oba plány jsou k dispozici na odkazu:
Věcný plán oprav a investic pro rok 2019.pdf


Mezi hlavní akce roku 2019 patří kromě běžné obnovy vodovodních a kanalizačních sítí ve městech zejména zahájení celkové rekonstrukce čistírny odpadních vod v Koutech nad Desnou, projekt a zahájení první etapy obnovy vodovodního přivaděče z Koutů n. D. do Šumperka, zahájení výstavby vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod v Zábřehu – Václavově, oprava vodovodního řadu v délce cca 1,5 km v Olšanech, pokračování rekonstrukce úpravny vody v Moravičanech, dokončení opravy vodojemu ve Starém Městě, pokračování obnovy technologií na čistírnách odpadních vod v Šumperku a v Zábřehu, atd.

 

zpět