Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Ceny vodného a stočného na rok 2021 v tarifní oblasti VHZ Šumperk

Ceny vodného a stočného na rok 2021 v tarifní oblasti VHZ Šumperk

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., jakožto vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, oznamuje, že od 1. 1. 2021 budou v platnosti následující ceny vodného a stočného:

 

 

vodné (úplata za dodávku pitné vody) 41,35 Kč + 10 % DPH, tj. 45,49 Kč/m³
stávající vodné (do 31. 12. 2020) 42,84 Kč + 10 % DPH, tj. 47,12 Kč/m³
   
stočné (úplata za odvádění odpadních vod)       42,49 Kč + 10 % DPH, tj. 46,74 Kč/m³
stávající stočné (do 31. 12. 2020) 42,37 Kč + 10 % DPH, tj. 46,61 Kč/m³

 

Vodné a stočné účtuje odběratelům provozovatel, který je společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS). Stav fakturačních měřidel k datu změny cen bude proveden technických propočtem. Odběratelé však mají možnost nahlásit stav měřidel k datu změny cen – bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách provozovatele: http://www.spvs.cz/cena-vody.
 

V Šumperku 13. listopadu 2020

 

JUDr. Martin Budiš
Výkonný ředitel společnosti
 

zpět