Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Ceny vodného a stočného na rok 2019 v tarifní oblasti VHZ Šumperk

Ceny vodného a stočného na rok 2019 v tarifní oblasti VHZ Šumperk

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ Šumperk) v součinnosti s provozovatelem své vodovodní a kanalizační infrastruktury, Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, a.s. (ŠPVS) ukončila proces cenotvorby vodného a stočného na rok 2019 s využitím finančních nástrojů podle závazné metodiky Státního fondu životního prostředí pro příjemce finanční podpory z fondů EU.

Příjmy společnosti VHZ Šumperk z nájemného, resp. pachtovného budou meziročně navýšeny celkem o cca 10%, a to z cca 97 mil. Kč na cca 107 mil. Kč podle závazných podmínek udržitelnosti projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“. Provozní náklady provozovatele budou meziročně navýšeny pouze o predikovaný index nárůstu spotřebitelských cen zveřejněný ČSÚ. Z těchto důvodů dochází pro rok 2019 v tarifní oblasti VHZ Šumperk k celkovému meziročnímu nárůstu cen vodného a stočného o cca 3,5%.

Do navýšení nájemného, resp. cen vodného a stočného, se nadále promítá nutnost tvorby finančních zdrojů na obnovu vodárenské infrastruktury v souvislosti s plněním podmínek poskytnutí dotace z EU na velký vodohospodářský projekt „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“.

Celkový roční objem finančních prostředků určených na správu a obnovu infrastruktury společnosti VHZ Šumperk bez dotací dosáhne v příštím roce rekordní hodnoty více než 113 milionů korun, z toho nájemné, resp. pachtovné za pronájem infrastruktury bude činit cca 107 mil. Kč a hodnota obnovujících oprav vodovodní sítě provedených provozovatelem přesáhne 6 mil. korun.

Společnost je v roce 2019 připravena investovat více než 100 mil. korun do obnovy a rozvoje své infrastruktury, a to podle schváleného plánu oprav a investic do vodovodních a kanalizačních sítí včetně technologií. Představenstvo schválilo věcný plán oprav a investic, který je k dispozici na odkazu: Věcný plán oprav a investic pro rok 2019.pdf. Tento plán byl sestaven v koordinaci s městy a obcemi a v součinnosti s nájemcem a provozovatelem majetku společnosti.


Ceny vodného a stočného platné od 1. ledna 2019:

vodné (úplata za dodávku pitné vody)                    39,98 Kč + 15 % DPH, tj. 45,98 Kč/m3 (1000 litrů)
stávající vodné (do 31.12.2018)                              39,06 Kč + 15 % DPH, tj. 44,92 Kč/m3 (1000 litrů)

stočné (úplata za odvádění odpadních vod)         39,73 Kč + 15 % DPH, tj. 45,69 Kč/m3 (1000 litrů)
stávající stočné (do 31.12.2018)                             37,96 Kč + 15 % DPH, tj. 43,66 Kč/m3 (1000 litrů)


Celková výše ceny vodného a stočného v roce 2019 bude činit celkem 79,71 Kč/m3 bez DPH, tj. 91,67 Kč/m3 (1000 litrů) včetně DPH, cena vodného a stočného včetně DPH tak v roce 2019 v tarifní oblasti VHZ Šumperk bude činit cca 9 haléřů za jeden litr.

Dochází k cenovému navýšení o 2,69 Kč/m3 (1000 litrů) bez DPH, resp. 3,09 Kč/m3 (1000 litrů) včetně DPH. Při průměrné spotřebě domácností 80 až 100 litrů vody na osobu a den to bude představovat dopad na obyvatelstvo cca 7,20 Kč až 9,30 Kč na osobu za měsíc.

Cena vodného a stočného na Šumpersku na úrovni 91,67 Kč/m3 zůstane stejně jako v minulých letech hluboko pod hranicí sociálně únosné ceny vodného a stočného v Olomouckém kraji, která v našem regionu pro rok 2019 činí 119,23 Kč/m3 včetně DPH a stanoví se ve výši 2% průměrných ročních čistých příjmů na člena domácnosti v kraji (180 234 Kč) a průměrné spotřeby 88,7 litrů vody na osobu a den.

Informace o možnostech nahlášení stavu Vašich vodoměrů k 31. 12. 2018 naleznete na odkazu: http://www.spvs.cz/zakaznikum/hlaseni-stavu-vodomeru

V Šumperku 12. 12. 2018

Ing. Petr Suchomel, v. r.
předseda představenstva VHZ Šumperk
 

zpět