Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Aktuality

Prohlášení VHZ ke korekci v HP II.

Prohlášení VHZ ke korekci v HP II.

Vážení akcionáři, vážení občané, zástupci společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. informovali v minulém období na jednáních valných hromad společnosti, na jednáních zastupitelstev měst a obcí a prostřednictvím sdělovacích…
-> více

Prievidzská, Šumperk - etapa č. 6

Prievidzská, Šumperk - etapa č. 6

Tímto bychom Vás rádi informovali o chystané stavbě výměny potrubí splaškové a dešťové kanalizace v ul. Prievidzská, Šumperk v oblasti, kde bude probíhat následná revitalizace sídliště – etapa číslo 6. Na tuto akci naše společnost provedla…
-> více

Personální změny společnosti

Personální změny společnosti

Na jednání představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dne 23. 4. 2015 odstoupili ze své funkce člena představenstva Ing. František Winter a Ing. Pavel Žerníček. Jejich členství v představenstvu skončí ke dni 30. 4. 2015. Dále na jednání představenstva dne 23.…
-> více

Newsletter

Newsletter

V druhém vydání občasníku společnosti VHZ Šumperk, a.s. naleznete informace o konání valných hromad společnosti a opět aktuální informace vztahující se k projetku ,,Zlepšení kvality vod hodního povodí řeky Moravy II.'' Newsletter 2/2015  …
-> více

Newsletter

Newsletter

Tímto bychom Vás rádi informovali o prvním vydání občasníku VHZ Šumperk, a.s., kde se dočtete aktuální informace o společnosti a projektu ,,Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II-fáze'' NEWSLETTER 1/2015…
-> více

VHZ, a.s. obdržela první část dotace

VHZ, a.s. obdržela první část dotace

V pátek 5. 12. 2014 předala VHZ, a.s. na Státní fond životního prostředí ČR první žádost o platbu v celkové objemu 515.804.090,60 Kč. Následně dne pondělí 8.12.2014 obdržela na svůj účet za provedené práce na projektu Horní Pomoraví II celkovou částku 402.564.298,90 Kč,…
-> více

Osmdesát let staré rozvody nahradí v Šumperku nová potrubí

Osmdesát let staré rozvody nahradí v Šumperku nová potrubí

Šumperk - Výměna osmdesát let starých rozvodů vody a kanalizace, která začala v šumperských ulicích Kozinova, Terezínská, Evaldova a Puškinova, potrvá do konce července 2014. Oprava souvisí s rozsáhlou rekonstrukcí v této oblasti, která zahrnuje například obnovu…
-> více

VHZ: Projekt čeká na poslední dohody s ministerstvy

VHZ: Projekt čeká na poslední dohody s ministerstvy

ŠUMPERK 25. února - Přípravy k vydání rozhodnutí o přidělení dotace (ROPD) projektu „Horní Pomoraví II“ vrcholí. „Jednáme s novým vedením ministerstva životního prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí, abychom se shodli na…
-> více