Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Prievidzská, Šumperk - etapa č. 6

Prievidzská, Šumperk - etapa č. 6

Tímto bychom Vás rádi informovali o chystané stavbě výměny potrubí splaškové a dešťové kanalizace v ul. Prievidzská, Šumperk v oblasti, kde bude probíhat následná revitalizace sídliště – etapa číslo 6.
Na tuto akci naše společnost provedla řádné výběrové řízení, na kterém byl vybrán dodavatel EKOZIS spol. s.r.o. se sídlem společnosti ul. Na Křtaltě 980/21, Zábřeh.
Dne 5. května 2015 bylo zhotoviteli předáno staveniště, již probíhá kácení stromů v ochranném pásmu kanalizace. Po přípravné fázi budou výkopové práce započaty koncem května. Kanalizace bude vyměněna ve vnitřním prostoru mezi řadami domů a to v prostoru od č.o. 6 až 24.
Výměna potrubí bude prováděna do konce července 2015, v následujícím období bude navazovat revitalizace sídliště, které bude zajišťovat město Šumperk.

zpět