Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Horní Pomoraví II - VHZ již zkolaudovala většinu stok a zařízení

Horní Pomoraví II - VHZ již zkolaudovala většinu stok a zařízení

Vážení akcionáři, občané,
 

chtěli bychom tímto jménem Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) oznámit, že VHZ k začátku měsíce března 2016 zkolaudovala podstatnou většinu nově vybudovaných stok a zařízení realizovaných v rámci dotačního, vodohospodářského projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“, a to na území měst Loštice, Mohelnice, Zábřeh, Hanušovice a Šumperk. Vydání kolaudačních souhlasů ze strany vodohospodářských úřadů ke zbylému, nepatrnému množství zařízení, očekává VHZ nejpozději v průběhu měsíce dubna 2016. Kolaudace intenzifikované a modernizované čistírny odpadních vod v Mohelnici, jejíž rekonstrukce byla rovněž součástí projektu, se předpokládá v letních měsících roku 2016.
V rámci projektu bylo ve městech Hanušovice, Šumperk, Zábřeh, Mohelnice a Loštice vybudováno a zrekonstruováno cca 77 km nových kanalizačních stok a byl tak vytvořen předpoklad pro nové připojení cca 3758 EO obyvatel. Těmto obyvatelům připravila VHZ předpoklad pro nejefektivnější, nejkomfortnější, ekonomicky výhodný a legální způsob likvidace odpadních vod. Stačí se jen napojit na novou kanalizaci.

Za VHZ Šumperk, a.s.
 

JUDr. Martin Budiš
Výkonný ředitel
 

Jiří Vykydal
Člen představenstva společnosti
Manažer projektu HP II
 

zpět