Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Aktuality

Stavební úprava vodovodu v ul. Spartakiádní, Mohelnice

Stavební úprava vodovodu v ul. Spartakiádní, Mohelnice

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. průběžně investuje do obnovy svého majetku z vlastních prostředků bez podílu dotací. Jednou z právě realizačně dokončených akcí je oprava 96 metrů vodovodu v Mohelnici na ulici Spartakiádní u čísel popisných 3, 5 a 7.…
-> více

VHZ dokončila technický audit provozovatele ŠPVS a.s.

VHZ dokončila technický audit provozovatele ŠPVS a.s.

Vážení akcionáři, vážení občané, zástupci společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (Vlastník) informovali v minulém období, že společnost podala dne 26. 10. 2015 Ministerstvu zemědělství České republiky podnět vlastníka vodovodů a kanalizací…
-> více

VHZ Šumperk, a.s. řádným členem SOVAK ČR

VHZ Šumperk, a.s. řádným členem SOVAK ČR

Vedení společnosti VHZ Šumperk, a.s. by rádo touto cestou informovalo, že představenstvo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) přijalo dne 27. 1. 2016 VHZ Šumperk, a.s. za řádného člena svého oborového sdružení. Společnost se tak stala součástí největšího…
-> více

Prohlášení VHZ ke korekci v HP II.

Prohlášení VHZ ke korekci v HP II.

Vážení akcionáři, vážení občané, zástupci společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. informovali v minulém období na jednáních valných hromad společnosti, na jednáních zastupitelstev měst a obcí a prostřednictvím sdělovacích…
-> více

Prievidzská, Šumperk - etapa č. 6

Prievidzská, Šumperk - etapa č. 6

Tímto bychom Vás rádi informovali o chystané stavbě výměny potrubí splaškové a dešťové kanalizace v ul. Prievidzská, Šumperk v oblasti, kde bude probíhat následná revitalizace sídliště – etapa číslo 6. Na tuto akci naše společnost provedla…
-> více

Personální změny společnosti

Personální změny společnosti

Na jednání představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dne 23. 4. 2015 odstoupili ze své funkce člena představenstva Ing. František Winter a Ing. Pavel Žerníček. Jejich členství v představenstvu skončí ke dni 30. 4. 2015. Dále na jednání představenstva dne 23.…
-> více

Newsletter

Newsletter

V druhém vydání občasníku společnosti VHZ Šumperk, a.s. naleznete informace o konání valných hromad společnosti a opět aktuální informace vztahující se k projetku ,,Zlepšení kvality vod hodního povodí řeky Moravy II.'' Newsletter 2/2015  …
-> více