Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Aktuality

VHZ dokončila technický audit provozovatele ŠPVS a.s.

VHZ dokončila technický audit provozovatele ŠPVS a.s.

Vážení akcionáři, vážení občané, zástupci společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (Vlastník) informovali v minulém období, že společnost podala dne 26. 10. 2015 Ministerstvu zemědělství České republiky podnět vlastníka vodovodů a kanalizací…
-> více

VHZ Šumperk, a.s. řádným členem SOVAK ČR

VHZ Šumperk, a.s. řádným členem SOVAK ČR

Vedení společnosti VHZ Šumperk, a.s. by rádo touto cestou informovalo, že představenstvo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) přijalo dne 27. 1. 2016 VHZ Šumperk, a.s. za řádného člena svého oborového sdružení. Společnost se tak stala součástí největšího…
-> více

Prohlášení VHZ ke korekci v HP II.

Prohlášení VHZ ke korekci v HP II.

Vážení akcionáři, vážení občané, zástupci společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. informovali v minulém období na jednáních valných hromad společnosti, na jednáních zastupitelstev měst a obcí a prostřednictvím sdělovacích…
-> více

Prievidzská, Šumperk - etapa č. 6

Prievidzská, Šumperk - etapa č. 6

Tímto bychom Vás rádi informovali o chystané stavbě výměny potrubí splaškové a dešťové kanalizace v ul. Prievidzská, Šumperk v oblasti, kde bude probíhat následná revitalizace sídliště – etapa číslo 6. Na tuto akci naše společnost provedla…
-> více

Personální změny společnosti

Personální změny společnosti

Na jednání představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dne 23. 4. 2015 odstoupili ze své funkce člena představenstva Ing. František Winter a Ing. Pavel Žerníček. Jejich členství v představenstvu skončí ke dni 30. 4. 2015. Dále na jednání představenstva dne 23.…
-> více

Newsletter

Newsletter

V druhém vydání občasníku společnosti VHZ Šumperk, a.s. naleznete informace o konání valných hromad společnosti a opět aktuální informace vztahující se k projetku ,,Zlepšení kvality vod hodního povodí řeky Moravy II.'' Newsletter 2/2015  …
-> více

Newsletter

Newsletter

Tímto bychom Vás rádi informovali o prvním vydání občasníku VHZ Šumperk, a.s., kde se dočtete aktuální informace o společnosti a projektu ,,Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II-fáze'' NEWSLETTER 1/2015…
-> více