Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Věcný plán oprav a investic pro rok 2018

Věcný plán oprav a investic pro rok 2018

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk schválilo Věcný plán oprav a investic pro rok 2018 do vodovodních a kanalizačních sítí včetně technologií, který obsahuje položkový výčet oprav v úhrnné hodnotě více než 55 milionů korun a investic v hodnotě více než 37 milionů korun. Další více než 4 miliony korun jsou určeny na projektovou přípravu budoucích akcí. Tento plán je každoročně připravován na základě požadavků měst a obcí, tj. akcionářů společnosti, a v součinnosti s provozovatelem našeho majetku, Šumperskou provozní vodohospodářskou společností.
 

Mezi zásadní akce pro rok 2018 lze zařadit mimo jiné generální obnovu čistírny odpadních vod v obci Kouty nad Desnou, stavební úpravy Vodojemu Květná ve Starém Městě, přeřešení hrubého předčištění na ČOV Šumperk nebo kompletní obnovu vyhnívací nádrže č. 1 na ČOV Zábřeh, která byla zahájena již v letošním roce. Významnou akcí je vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu o hloubce 200 metrů v Lesnici. Plán obsahuje i akce realizované pro naše menší akcionáře, například oprava vodovodního řadu v délce cca 1 650 metrů v ul. 9. května a Linhartova v Rudě nad Moravou.
 

Více informací naleznete na uvedeném odkaze: Věcný plán oprav a investic pro rok 2018
 

zpět