Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. Máje v Mohelnici

Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. Máje v Mohelnici

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., průběžně investuje do obnovy svého majetku. Jednou z právě realizačně dokončených akcí je rekonstrukce kanalizace v Mohelnici. V ulici 1. Máje byla zrekonstruována kanalizace v délce 118 metrů. Pro výměnu bylo použito kvalitní kameninové a polypropylenové potrubí. Současně došlo k přepojení všech kanalizačních přípojek, které jsou připojeny na obnovovaný kanalizační úsek. V dalším období bude na stavební práce společnosti VHZ Šumperk, a. s., navazovat úprava povrchů ze strany města Mohelnice.

V Šumperku dne 1. 11. 2016
VHZ Šumperk, a. s.

 

zpět