Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Plán investic a oprav pro rok 2017

Plán investic a oprav pro rok 2017

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., (VHZ) schválilo na základě požadavků měst a obcí, tj. akcionářů společnosti, a na základě podnětů provozovatele Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., (ŠPVS) Věcný plán investic a oprav pro rok 2017. Současně byl schválen rovněž plán obnovujících oprav na vodovodní infrastruktuře VHZ pro rok 2017, který bude realizován ze strany ŠPVS.

Seznam investičních akcí a oprav majetku společnosti pro rok 2017 je ke zhlédnutí na stránce http://www.vhz.cz/stranka/dokumenty-ke-stazeni.html. Mezi zásadní investiční akce pro rok 2017 lze zařadit mimo jiné výstavbu bezmála 4000 metrů kanalizace a přibližně 3500 metrů přípojek v obci Sobotín nebo kompletní obnovu vyhnívací nádrže č. 1 na čistírně odpadních vod v Zábřehu. Více informací naleznete na výše uvedeném odkaze.

VHZ plánuje pro rok 2017 investice a opravy v celkovém odhadovaném finančním objemu ve výši okolo 60 miliónů korun.

V Šumperku dne 2. 2. 2017
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva

JUDr. Martin Budiš
výkonný ředitel společnosti
 

zpět