Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Dokončené prodloužení kanalizace Vlčice

Dokončené prodloužení kanalizace Vlčice

Mezi další dokončené stavební akce, jimiž je společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk investorem bez podílu dotace, patří prodloužení kanalizace ve Vlčicích u Loštic.
 

Ve Vlčicích byla vybudována nová větev kanalizace pro možnost napojení občanů z dosud neodkanalizované části. Bylo položeno 234 metrů potrubí a vybudována čerpací stanice. Koncem roku 2016 proběhla úspěšná kolaudace díla a občané již mají možnost se do nové kanalizace napojit.
 

V Šumperku dne 23. 1. 2017
VHZ Šumperk, a. s.
 

zpět