Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Cena vody na Šumpersku zůstane v roce 2017 pod celostátním průměrem

Cena vody na Šumpersku zůstane v roce 2017 pod celostátním průměrem

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., v součinnosti s provozovatelem své vodovodní a kanalizační infrastruktury, Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, a. s., v minulých dnech ukončila proces cenotvorby vodného a stočného na rok 2017.
 

Tento proces je detailně upraven provozní smlouvou na vodovodní infrastrukturu a koncesní smlouvou na kanalizační infrastrukturu v souladu s podmínkami a metodikou Státního fondu životního prostředí pro příjemce dotací z fondů EU.
 

Velmi pozitivní zprávou zejména pro naše akcionáře – města a obce našeho regionu – je skutečnost, že při dodržení závazné podmínky minimálního meziročního cenového nárůstu cen vodného a stočného o dvě procenta nad inflaci dojde v příštím roce k velmi výraznému nárůstu příjmů naší společnosti z nájemného, resp. pachtovného, a to celkem o více než 32 procent.
 

Do navýšení cen vodného a stočného se promítla nutnost tvorby finančních zdrojů na obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a také nutnost plnit finanční kritéria v souvislosti s čerpáním dotace z fondů EU na velký vodohospodářský projekt „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“.
 

Provozovatel dále v příštím roce provede tzv. obnovující opravy na vodovodní síti podle schváleného plánu v celkové výši zhruba 6 milionů korun. Celkový roční objem finančních prostředků určených na správu a obnovu infrastruktury umožní naší společnosti splácet vysoké úvěrové závazky z minulosti a realizovat ve větším rozsahu než doposud jak obnovu, tak i rozvoj naší infrastruktury podle plánu obnovy a požadavků našich akcionářů – měst a obcí.
 

Ceny vodného i stočného v naší tarifní oblasti v příštím roce stoupnou oproti letošnímu roku v souladu s podmínkami pro příjemce dotací z fondů EU na vodohospodářské projekty o minimální povolenou hodnotu dvě procenta nad inflaci, tj. o 3,2 procenta. Cena vodného se tak dostane na částku 36,13 Kč/m3 bez DPH, resp. 41,55 Kč/m3 včetně DPH, cena stočného na 36,59 Kč/m3 bez DPH, resp. 42,08 Kč/m3 včetně DPH. Celková výše cen vodného a stočného v roce 2017 bude činit celkem 72,72 Kč/m3 bez DPH, resp. 83,63 Kč/m3 včetně DPH, což znamená navýšení o 2,29 Kč/m3 bez DPH, resp. 2,64 Kč/m3 včetně DPH.
 

Ceny vodného a stočného v naší oblasti tak i nadále zůstanou pod celostátním průměrem. Při průměrné spotřebě domácností 85 až 100 litrů vody denně na obyvatele činí celkový cenový nárůst vodného a stočného částku do osmi korun včetně DPH na obyvatele za měsíc.

 

Za VHZ Šumperk, a. s., dne 29. 11. 2016
Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva
 

zpět