Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Aktuality

Věcný plán oprav a investic pro rok 2018

Věcný plán oprav a investic pro rok 2018

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk schválilo Věcný plán oprav a investic pro rok 2018 do vodovodních a kanalizačních sítí včetně technologií, který obsahuje položkový výčet oprav v úhrnné hodnotě více než 55 milionů korun a…
-> více

Skončilo období udržitelnosti projektu HP I

Skončilo období udržitelnosti projektu HP I

Následná kontrola, kterou provedli pracovníci Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury Státního fondu životního prostředí v květnu 2017, byla posledním formálním aktem uzavírajícím projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy…
-> více

Světový den vody 2017: Kdy a kam se můžete podívat

Světový den vody 2017: Kdy a kam se můžete podívat

Oslavy Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března, jsou tradičně spojeny s množství akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit jinak nepřístupná místa spojená s vodou. Přehled jednotlivých akcí přináší mimo jiné…
-> více

Plán investic a oprav pro rok 2017

Plán investic a oprav pro rok 2017

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., (VHZ) schválilo na základě požadavků měst a obcí, tj. akcionářů společnosti, a na základě podnětů provozovatele Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., (ŠPVS) Věcný plán…
-> více

Opravy a investice realizované v roce 2016

Opravy a investice realizované v roce 2016

Základním posláním společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., (VHZ) je správa a rozvoj infrastrukturního vodohospodářského majetku, který byl vložen do jejího majetku ze strany obcí a měst šumperského okresu. Opravy a investice prováděné v…
-> více

Dokončené prodloužení kanalizace Vlčice

Dokončené prodloužení kanalizace Vlčice

Mezi další dokončené stavební akce, jimiž je společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk investorem bez podílu dotace, patří prodloužení kanalizace ve Vlčicích u Loštic.   Ve Vlčicích byla vybudována nová větev kanalizace pro možnost napojení občanů z…
-> více