Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Aktuality

Plán investic a oprav pro rok 2017

Plán investic a oprav pro rok 2017

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., (VHZ) schválilo na základě požadavků měst a obcí, tj. akcionářů společnosti, a na základě podnětů provozovatele Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., (ŠPVS) Věcný plán…
-> více

Opravy a investice realizované v roce 2016

Opravy a investice realizované v roce 2016

Základním posláním společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., (VHZ) je správa a rozvoj infrastrukturního vodohospodářského majetku, který byl vložen do jejího majetku ze strany obcí a měst šumperského okresu. Opravy a investice prováděné v…
-> více

Dokončené prodloužení kanalizace Vlčice

Dokončené prodloužení kanalizace Vlčice

Mezi další dokončené stavební akce, jimiž je společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk investorem bez podílu dotace, patří prodloužení kanalizace ve Vlčicích u Loštic.   Ve Vlčicích byla vybudována nová větev kanalizace pro možnost napojení občanů z…
-> více

VHZ dokončila další opravy infrastrukturního majetku

VHZ dokončila další opravy infrastrukturního majetku

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., dokončila další stavební akce spočívající v rekonstrukci infrastrukturního majetku ve městě Šumperk. Konkrétně se jedná o stavební úpravy v ulicích Prievidzská, Fibichova a Bludovská.   Na…
-> více

Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. Máje v Mohelnici

Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. Máje v Mohelnici

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., průběžně investuje do obnovy svého majetku. Jednou z právě realizačně dokončených akcí je rekonstrukce kanalizace v Mohelnici. V ulici 1. Máje byla zrekonstruována kanalizace v délce 118 metrů. Pro výměnu bylo použito kvalitní…
-> více

VHZ dokončila opravy dalších 500 m kanalizací

VHZ dokončila opravy dalších 500 m kanalizací

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dokončila  další tři stavební akce spočívající v rekonstrukci infrastrukturního majetku. Jedná se o dvě akce v Mohelnici na ulicích Růžová, Staškova a Zámecká a jednu akci rekonstrukce kanalizace a vodovodu v…
-> více

Stavební úprava vodovodu v ul. Spartakiádní, Mohelnice

Stavební úprava vodovodu v ul. Spartakiádní, Mohelnice

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. průběžně investuje do obnovy svého majetku z vlastních prostředků bez podílu dotací. Jednou z právě realizačně dokončených akcí je oprava 96 metrů vodovodu v Mohelnici na ulici Spartakiádní u čísel popisných 3, 5 a 7.…
-> více