Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Aktuality

VHZ zahajuje výstavbu splaškové kanalizace v Újezdě

VHZ zahajuje výstavbu splaškové kanalizace v Újezdě

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) podepsala dne 18.3.2021 smlouvu o dílo na výstavbu nové splaškové kanalizace v Újezdě. Během roku 2021 dojde k položení bezmála 3700 m kanalizačního potrubí, které vytvoří předpoklad pro napojení 81…
-> více

Společnost VHZ aktualizovala Technické standardy

Společnost VHZ aktualizovala Technické standardy

Představenstvo společnosti VHZ Šumperk, a.s. vydává s účinností od 1. 11. 2019 Technické standardy materiálů a zařízení pro kanalizační stoky, vodovodní řady a kanalizační a vodovodní přípojky. Účelem Standardu je stanovení jednotných požadavků a postupů při…
-> více

Věcný plán oprav a investic pro rok 2019

Věcný plán oprav a investic pro rok 2019

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) schválilo věcný plán oprav a investic pro rok 2019 do svých vodovodních a kanalizačních sítí včetně technologií, který obsahuje položkový výčet oprav v celkové hodnotě cca 59 milionů korun a…
-> více

Informace k GDPR

Informace k GDPR

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. bude ke dni 25. května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a…
-> více