Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

Jsme tu pro čistší budoucnost...

Aktuality

Věcný plán oprav a investic pro rok 2019

Věcný plán oprav a investic pro rok 2019

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) schválilo věcný plán oprav a investic pro rok 2019 do svých vodovodních a kanalizačních sítí včetně technologií, který obsahuje položkový výčet oprav v celkové hodnotě cca 59 milionů korun a…
-> více

Informace k GDPR

Informace k GDPR

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. bude ke dni 25. května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a…
-> více

Věcný plán oprav a investic pro rok 2018

Věcný plán oprav a investic pro rok 2018

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk schválilo Věcný plán oprav a investic pro rok 2018 do vodovodních a kanalizačních sítí včetně technologií, který obsahuje položkový výčet oprav v úhrnné hodnotě více než 55 milionů korun a…
-> více

Skončilo období udržitelnosti projektu HP I

Skončilo období udržitelnosti projektu HP I

Následná kontrola, kterou provedli pracovníci Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury Státního fondu životního prostředí v květnu 2017, byla posledním formálním aktem uzavírajícím projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy…
-> více